Funksjonalitet

I Agrilogg kan du enkelt skjule dei tinga (modulane) du eventuelt ikkje har behov for.

Fleirbrukarsystem
Ein eller fleire brukarar
Agrilogg er både eit einbrukar- og fleirbrukarsystem. Du kan altså ha ein eller fleire brukarkontoar som jobbar mot same gard eller samdrift.
Språk
Multispråk. Nynorsk og bokmål
Du får Agrilogg først og fremst på nynorsk, men også bokmål. Engelsk og andre nordiske og europeiske språk kjem også etterkvart.
Sprøyting og plantevernjournal
Sprøytemiddel. Sprøyting
Loggfør sprøyting og type sprøytemiddel. Når du også har registrert dei faste innstillingane dine i plantevernjournalen, så lagar du den med eit tastetrykk. Enkelt!
Gjødsling
Gjødsling
Registrer dato for gjødsling, teig, type gjødsel (husdyrgjødsel og kunstgjødsel) og eventuelt verforhold. Det du registrerer vert lagra sentralt og kan hentast inn igjen når du vil.
Slått (rundballar, lass, volum, kg)
Traktor. Slått
Du kan registrere dato, teig, antal rundballar, lass, volum eller kg og verforhold. Summerer antal rundballar og volum pr år.
Korn / tresking
Korn / tresking
Registrer dato for tresking, stad, korntype, mengde, timar brukt, verforhold og vassprosent ved tresking og levering.
Planteproduksjon
Ku. Kyr. Beiteslepp
Produksjon av grønsaker, frukt og bær frå A til Å. Oppal, planting, observasjon/aktivitet, gjødsling og kalking, bekjempelse/sprøyting og innhausting.
Produksjonslager
Trillebåre. Såing, horving, pløging, grubbing, slodding
Full kontroll på produksjonslager - du kan opprette rundballelager, kornlager, gjødsellager osv.
Beiteslepp og sanking
Ku. Kyr. Beiteslepp
Her registrerer du beiteslepp og sanking av dyr på beite - og antal dyr av alle slag. Systemet viser kva for dyr som er på beite og kva for dyr som er sanka inn.
Jordbearbeiding
Trillebåre. Såing, horving, pløging, grubbing, slodding
Her loggfører du pløging, horving, såing, grøfting, fresing, grubbing, slodding, osv. Det du loggfører kan til ei kvar tid lett hentast fram igjen og eventuelt eksporterast til MS Excel.
Snøbrøyting og strøing
Snøbrøyting og strøing
I snøbrøytingsmodulen kan du registrere snøbrøyting, strøing, salting og anna vinterarbeid med timepris, pris pr tur, km, osv. Fakturagrunnlag. Rodelister forenklar registreringa.
Leigearbeid / leigekøyring
Leiearbeid
Du kan også registrere leigearbeid (feks rundballepressing, tresking, traktorarbeid, handverksarbeid osv). Fakturagrunnlag.
Vedlikehald av bygningar
Vedlikehold av bygg og bygninger
Legg inn vedlikehald på hus, fjøs, stabbur, hytter og naust. Det er ofte lett å tru at det var i fjor eller eit par-tre år sidan du måla løda.
Vedlikehald av maskiner / utstyr
Vedlikehold av maskiner og utstyr
Loggfør service, reparasjonar og anna vedlikehald på maskiner og utstyr. Når det er på tide å ta ny service vil du få ei påminning frå Agrilogg.
Brunstkalender
Brunstkalender
Brunstkalender. Brunstkontroll. Du får full oversikt over kyr i brunst og drektige kyr. Brunstvarsling. Eige storferegister.
Helse, miljø og tryggleik (HMS)
HMS
HMS for landbruket. Produktdatablad og vernerunder. KSL-revisjon vil gå som ein draum :)
Dokumentsamling
Brunstkalender
Alle filer (dokument og foto) samla på ein stad. Du (eller rådgjevaren din) kan laste opp gjødslingsplanar, jordprøver, HMS-relaterte dokument osv.
Oppgåver / tiltak
HMS
I denne modulen kan du registrere og følge opp oppgåver som må gjerast på garden din, i samdrifta di, eller i entreprenørfirmaet ditt.
Køyrebok
Kjørebok
Ei enkel, manuell køyrebok. Her kan du faktisk legge inn alt som trengst (er lovpålagt) i ei reiserekning.
Sensorikk
Sensorikk
Få data frå sensorane dine rett i Agrilogg (sanntid). Sensor for overvåkning av temperatur, luftfuktigheit m.m. Varsling.
Automatiske varsel (SMS)
Varsel på SMS
Agrilogg sender ut ut viktige varsel eller påminningar (når du sjølv ønsker det). Motta SMS direkte på mobilen din. Då går det ikkje i gløymeboka.
Rapportar
Rapport. Rapporter. Journal
Du kan køyre ut ulike rapportar - i tabellform eller som grafar. Samanlikne år for år. Dette kan sjølvsagt brukast som dokumentasjon.
Eksport til MS Excel
Dataeksport
Av og til vil du kanskje ha behov for å kunne ta ut registrerte data i Excel. Med eit museklikk (eller tastetrykk) vil du kunne eksportere data frå Agrilogg til Excel eller Open Office.
Veret
Været
Verforhold er vanlegvis viktig for ein bonde. Du får veret på garden din - pr dag og/eller i eit tredagarsvarsel.

Andre ting å merke seg:

Bruk mobiltelefon!
Mobil. Smarttelefon
Agrilogg er utvikla for smarttelefonar, men tek seg like godt ut på eit nettbrett, PC eller Mac. Mobilen har du vel ofte med deg, så bruk gjerne den!
Vi tek vare på dataene dine
Automatisk backup
Agrilogg tek backup av dataene dine på vår sentrale server med jamne mellomrom - akkurat det treng du ikkje å ofre ein tanke.

Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss

Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss
©2016-2021 Agrilogg AS. All rights reserved
Agrilogg® is a registered trademark
Personvern (GDPR)

AgriLogg på Facebook    AgriLogg på Instagram    AgriLogg på Twitter