Statistikk og analyse i Agrilogg

Tider var - og tider kjem

Etter snart fire år og millionar av registreringar begynner vi å få eit veldig godt statistisk grunnlag til å kunne seie noko om trendar på eigen gard, samanlikning av eigen produksjon med andre produsentar i same fylke og ikkje minst sjå samanhengen mellom input (til dømes gjødsling) og output (innhausting).

Med andre ord: Eit verktøy til å auke innsikta og dermed kunne betre arbeidet og resultatet.

Kva betyr dette for deg som Agriloggar?

Du vil til dømes kunne:

Prøveversjon tilgjengeleg til oktober 2020

Ein prøveversjon er no tilgjengeleg. Alle innspel frå deg som brukar vil bli tatt i betraktning og bli brukt til å gjere produktet betre. Modulen vil ikkje vere tilgjengeleg for demobrukarar.

Gratis for agriloggarar

Etter oktober vil den nye modulen vil vere gratis for alle agriloggarar (vil vere ein del av abonnementet).

Om data­grunnlaget:


Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss

Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss
©2016-2023 Agrilogg AS. All rights reserved
Agrilogg® is a registered trademark
Personvern (GDPR)

Agrilogg på Facebook    Agrilogg på Instagram